Book of Cain

Hier hebben we iets apart voor de Diablo fanbase dat graag zich wat meer zou verdiepen in de het universum van de Diablo franchise: het Book of Cain. Diablo 3 spelers zullen het dit artifact kennen vanwege het ingame item, een book dat alle legendary/rare items identificeert in het spel. De versie die ik hier in handen heb is opgezet als een encyclopedie geschreven door Deckard Cane zelf. Deckard Cane is de laatste van de Horadrims, een oude broederschap van magiërs en tovenaars dat gevormd werd door aartsengel Tyrael om de drie Prime Evils Diablo, Mephisto en Baal te besctrijden wanneer ze verbannen werden naar de mortal realm. Deckard Cane heeft ingame steeds de rol vervuld van oude wijze man die door middel van voice over de gebeurtenissen en verhaallijn aan de spelers uitlegde. Het Book of Cain kan beschouwd worden als een compendium dat leidt tot de evenementen in Diablo 3.

Diablo Book of Cain 1

Het boek dat uitgebracht werd door Insight Editions is niet echt een alledaags fanboek over het spel. De auteurs hebben de moeite genomen om het boek op te maken als het ware het werkelijk ingame artifact, een oude stoffige relikwie met perkamenten bladen, beschadigde randen, gevuld met tekeningen en handgeschreven tekst en annotaties door Deckard Cane zelf. De inhoud behandelt heel wat onderwerpen, gaan de van informatie over de Prime Evils tot een heel gedetailleerd relaas over hoe de wereld ontstaan is. Conflicten die leidden tot de gebeurtenissen in de allereerste Diablo game alsook heel wat details over de verschillende facties die in de wereld mekaar bekampen. De auteur, Flint Dille, begint het boek met een voorwoord van Cain tot Leah, zijn nichtje, waarin hij aangeeft dat hij met dit boek al zijn kennis aan haar wil overdragen mocht hij de gebeurtenissen die er staan aan te komen niet zou overleven. Vanaf dan bespreekt hij het ontstaatn van Sanctuary, het bestaan van engels en demonen, hij gaat erg in detail in op de Prime Evils: Diablo, Mephisto en Baal. De Lesser Evils krijgen echter ook hun plaats in dit boek met besprekingen over Durel, Andariel, Belial en Azmodan. Vervolgens krijgen we het relaas over het koninkrijk van de High Heavens en diens meest prominente aartsengelen: Tyrael, Imperius, Auriel, Ithereal en Malthael.

Diablo Book of Cain 2

Vervolgens behandelt het boek het onstaan van de Nephalem, een ras van entiteiten dat geboren werd uit de unie tussen demonen en engels en tenslotte het event dat te boek zal komen te staan als The Purge wat op zich leidde tot het ontstaan van de mensheid. Het laatste gedeelte van het boek gaat vervolgens nog verder in op het verhaal van Diablo 1 & 2 en Tristam. Tenslotte kan je in de binnenkant van de achterflap van het boek nog een enveloppe terugvinden met een perkamenten map van Sanctuary. Het boek telt in totaal 148 pagina’s en werd uitgebracht in 2011 om de fans warm te maken voor de release van Diablo 3. Het is een waar kunstwerkje geworden dat zeker niet zal misstaan in mijn collectie!

Comments are closed.